Angewandte
Geophysik
  Planetenentstehung   Weltraumphysik &
Weltraumsensorik
   
         Bild: ESA

INSTITUTSMITGLIEDER

PROFESSOREN * Vorwahl: +49 (0)531 391-...
NAME RAUM TEL. * E-MAIL
Prof. Dr. Jürgen Blum A 409 5217 j.blumtu-bs.de
Prof. Dr. Karl-Heinz Glaßmeier A 401 5214 kh.glassmeiertu-bs.de
Prof. Dr. Andreas Hördt A 407 5218 a.hoerdttu-bs.de
 
Hon.-Prof. Dr. Joachim Block DLR   joachim.blockdlr.de
Prof. a. D. Dr. Ludwig Engelhard l.engelhardtu-bs.de
Hon.-Prof. Dr. Jürgen Fertig TU Cl.   juergen.fertigtu-clausthal.de
Hon.-Prof. Dr. Gerhard Haerendel MPE
apl. Prof. Dr. Hermann Lühr GFZ   hluehrgfz-potsdam.de
Hon.-Prof. Dr. Dr. h.c. Sami Solanki MPS   solankimps.mpg.de
 
GASTWISSENSCHAFTLERINNEN und GASTWISSENSCHAFTLER
NAME RAUM TEL. * E-MAIL
Dr. Mohtashim Bukhari A 404 5240 m.bukharitu-bs.de
Dr. Carsten Güttler A 505 5225 c.guettlertu-bs.de
Dr. Daniel Heißelmann d.heisselmanntu-bs.de
Dr. Dr. h.c. Horst Uwe Keller A 502 5222 hukellertu-bs.de
Maya Krause A 517 5246 maya.krausetu-bs.de
Dr. Yasuhito Narita IWF y.naritatu-bs.de
Dr. Yuri Skorov A 419 5216 yuri.skorovtu-bs.de
PD Dr. Frank Wissmann BfS fwissmannbfs.de
 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERINNEN und MITARBEITER
NAME RAUM TEL. * E-MAIL
Dr. Hans-Ulrich Auster A 501 5241 uli.austertu-bs.de
Ingo von Borstel A 418 7236 i.vonborsteltu-bs.de
Johannes Buckel A 414 8506 j.buckeltu-bs.de
Matthias Bücker A 419 5216 m.bueckertu-bs.de
Dr. Dragos Constantinescu A 518 7235 d.constantinescutu-bs.de
Willi Exner A 220 5178 w.exnertu-bs.de
Charlotte Götz A 513 5221 c.goetztu-bs.de
Dr. Bastian Gundlach A 416 5232 b.gundlachtu-bs.de
Philip Heinisch A 515 5230 p.heinischtu-bs.de
David Herčík, PhD A 514 7237 d.herciktu-bs.de
Dr. Daniel Heyner A 503 5239 d.heynertu-bs.de
Patrick Kolhey A 519 5236 p.kolheytu-bs.de
Dr. Stefan Kothe A 516 5219 s.kothetu-bs.de
Christian Kulüke A 416 5231 c.kulueketu-bs.de
Alexander Landeck A 504 5229 a.landecktu-bs.de
Evelyn Liebert A 510 8507 e.lieberttu-bs.de
Malte Lührs A 520 8516 m.luehrstu-bs.de
Johannes Mieth A 416 5231 j.miethtu-bs.de
Jan Mudler A 515 5230 j.mudlertu-bs.de
Martin Neuhaus A 414 8506 m.neuhaustu-bs.de
Katharina Ostaszewski A 513 5221 k.ostaszewskitu-bs.de
Anita Przyklenk A 503 5239 a.przyklenktu-bs.de
Neda Rezaii A 520 8516 n.rezaiitu-bs.de
Dr. Ingo Richter A 420 5223 i.richtertu-bs.de
Dr. Rainer Schräpler A 524 5235 r.schraeplertu-bs.de
Dr. Christopher Virgil A 522 5289 c.virgiltu-bs.de
 
MITARBEITERINNEN und MITARBEITER
NAME RAUM TEL. * E-MAIL
Susanne Becker A 402 5214 susanne.beckertu-bs.de
Kathrin Gebauer A 507 5237 k.gebauertu-bs.de
Dennis Lühr A 506 5238/5227 dennis.luehrtu-bs.de
Nicole Reinke A 409 5224 n.reinketu-bs.de
Bernd Stoll A 506 5238 b.stolltu-bs.de
 
BACHELOR- und MASTERSTUDIERENDE
NAME RAUM TEL. * E-MAIL
Coskun Aktas A 504 5229 c.aktastu-bs.de
Dorothea Bischoff d.bischofftu-bs.de
Andreas Bodenstein a.bodensteintu-bs.de
Aljoscha Dolff A 517 5246 a.dolfftu-bs.de
Niklas Grimmich A 511 5243 n.grimmichtu-bs.de
Amar Haji A 413 5228 a.hajitu-bs.de
Fabian Helms A 523 5226 helms.fabiangmx.de
Stefanie Herdegen A 413 5228 s.herdegentu-bs.de
Lea Klaiber A 519 5236 l.klaibertu-bs.de
Simon Klein A 523 5226 simon-christian.kleintu-bs.de
Dennis Kreith A 511 5243 d.kreithtu-bs.de
Marcel Lorenzen A 523 5226 m.lorenzentu-bs.de
Hendrik Mersmann A 511 5243 h.mersmanntu-bs.de
Noah Molinski A 511 5243 n.molinskitu-bs.de
Marc Pfannkuche A 519 5236 marc.pfannkuchetu-bs.de
Kristin Pump A 523 5226 k.pumptu-bs.de
Jan Richter A 413 5228 jan.richtertu-bs.de
Melvin Rudolf A 510 8507 m.rudolftu-bs.de
Luca Rüffert A 418 7236 l.ruefferttu-bs.de
Corinna Schäfer A 413 5228 c.schaefertu-bs.de
Robert Schneider A 512 5242 schneider-rhotmail.de
Sina Schreiber A 511 5243 sina.schreibertu-bs.de
Maximilian Schröder A 523 5226 maximilian.schroedertu-bs.de
Ben Schubert A 511 5243 b.schuberttu-bs.de
Jacob Schütz A 413 5228 jacob.schuetztu-bs.de
Leonard Schulz A 413 5228 l.schulztu-bs.de
Nick Stallmann A 511 5243 n.stallmanntu-bs.de
Katharina Turhal A 511 5243 a-k.turhaltu-bs.de
 
* Vorwahl: +49 (0)531 391-...

 
aktualisiert: 07.12.2018 IMPRESSUM Datenschutzerklärung webmaster verantwortlich: Prof. Dr. Andreas Hördt